Przegląd materiałów spawalniczych

Materiały spawalnicze
AWSW-No.ISO-No.
Nickel 61NiA5.14 ERNi-12.4155SiNi2061
MONEL® 60Ni-CuA5.14 ERNiCu-72.4377SNi4060
MONEL® 67Cu-NiA5.7 ERCuNi2.8037SCu7158
INCONEL® 72Ni-CrA5.14 ERNiCr-4 SNi6071
NC 80/20Ni-Cr 2.4639
INCONEL® 82Ni-CrA5.14 ERNiCr-32.4806SNi6082
INCONEL® 622Ni-Cr-MoA5.14 ERNiCrMo-10 SNi6022
INCONEL® 625Ni-Cr-MoA5.14 ERNiCrMo-32.4831SNi6625
INCO-WELD® 686-CPTNi-Cr-MoA5.14 ERNiCrMo-14 SNi6686
INCO-WELD® 725NDURNi-Cr-MoA5.14 ERNiCrMo-15 SNi7725
INCO-WELD® C-276Ni-Cr-MoA5.14 ERNiCrMo-42.4886SNi6276
INCONEL® 52Ni-Cr-FeA5.14 ERNiCrFe-7 SNi6052
INCONEL® 52MNi-Cr-FeA5.14 ERNiCrFe-7A
INCONEL® 601Ni-Cr-FeA5.14 ERNiCrFe-112.4626SNi6601
INCONEL® 92Ni-Cr-FeA5.14 ERNiCrFe-6 SNi7092
INCONEL® 617Ni-Cr-Co-MoA5.14 ERNiCrCoMo-12.4627SNi6617
NILO® CF36Ni-Fe
INCOLOY® 65Ni-Fe-CrA5.14 ERNiFeCr-1 SNi8065
INCONEL® 718Ni-Fe-CrA5.14 ERNiFeCr-22.4667SNi7718
Titanium Grade 1TiA5.16-90 ERTi-1
Titanium Grade 2TiA5.16-90 ERTi-2
Titanium Grade 5Ti-Al-VA5.16-90 ERTi-5
Titanium Grade 7Ti-PdA5.16-90 ERTi-7
Electrodes
AWSW-No.ISO-No.
Nickel 141NiA5.11 ENi-12.4156ENi2061
MONEL® 190Ni-CuA5.11 ENiCu-72.4366ENi4060
MONEL® 187Cu-NiA5.6 ECuNi2.0838ECu7158
INCO-WELD® ANi-Cr-FeA5.11 ENiCrFe-22.4805ENi6092
INCONEL® 152Ni-Cr-FeA5.11 ENiCrFe-7 ENi6152
INCONEL® 182Ni-Cr-FeA5.11 ENiCrFe-32.4807ENi6182
INCONEL® 112Ni-Cr-MoA5.11 ENiCrMo-32.4621ENi6625
INCONEL® 122Ni-Cr-MoA5.11 ENiCrMo-10 ENi6022
INCO-WELD® C-276Ni-Cr-MoA5.11 ERNiCrMo-42.4887ENi6276
INCO-WELD® 686CPTNi-Cr-MoA5.11 ERNiCrMo-14 ENi6686
INCONEL® 117Ni-Cr-Co-MoA5.11 ERNiCrCoMo-12.4628ENi6617

 

Stopy zaznaczone na czerwono są dostępne z magazynu.

BIBUS METALS Sp. z o.o.

Piaskowa 31
PL-62070 Dąbrowa

Tel. +48 (0) 61 641 40 20
Fax +48 (0) 61 641 40 21

E-mail: info@bibusmetals.com.pl