Usługi

Asortyment

 • Duże zapasy w Szwajcarii, Niemczech, Polsce i na Węgrzech
 • Korzystny wybór materiałów z magazynu
 • Wszystkie formy i stopy z produkcji

Obróbka

 • Usługa cięcia dowolnego rozmiaru
 • Ścinanie
 • Cięcie piłą
 • Cięcie plazmowe / laserowe
 • Cięcie Waterjet
 • Obróbka cieplna

Specjalności

 • Kucie młotem
 • Dostawa elementów obrabianych

Kształtki

 • Kolanka, redukcje, trójniki, kołnierze, kołnierze ze wszystkich wymienionych stopów

Porady

 • Poprzez kompetentnych pracowników
 • Poprzez inżynierów robót i hutników

Atesty / raporty z badań

 • Wszystkie nasze materiały posiadają kopie oryginalnych raportów z badań, zgodnie z EN mill 10204/3.1B (3.1).
 • Materiał może być zidentyfikowany poprzez numer odlewu.

Ponowne wytłaczanie 

 • Oznakowanie musi być uzgodnione w momencie składania zamówienia.
 • Jesteśmy zatwierdzeni przez SVTI (Swiss Association for Technical Inspections), aby ponownie oznaczyć materiał.

Aneks

Ten wykaz stanu magazynowego jest krótkim opisem produktów z szerokiej linii stopów wysokiej jakości. Szczegółowa literatura techniczna do opisanych stopów, jak i wiele innych mogą być dostarczane na życzenie.

Uwagi

Dane własności zawarte w tej publikacji są typowe dla materiałów opisanych, ale nie nadają się do specyfikacji, chyba, że podano jako ograniczenie. Wartości dla własności są wyrażone zarówno w jednostkach amerykańskich (US), jak i Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Wartości mogą być mierzone w każdym systemie lub mogą być zaokrąglone w przeliczeniu z tych lub innych systemów. Właściwości mechaniczne są dla standardowych rozmiarów produktów i nie są reprezentatywne dla dużych lub małych odcinków. Niektóre wartości naprężenia pochodzą z parametru Larson-Miller i nie mogą być wynikami rzeczywistych badań w ramach ustalonych warunków. Dane własności to wartości w temperaturze pokojowej o ile nie zaznaczono inaczej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za drukowanie instrukcji. Bibus Metals nie może być odpowiedzialny za ewentualne błędy lub błędy w druku.