W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie klientów na nowatorskie produkty i usługi. Chcąc sprostać wymaganiom klientów oferujemy profesjonalne usługi cięcia strumieniem wody.  Wiemy dobrze, że technologia ta to precyzja cięcia, profesjonalizm i minimalizacja odpadów.

Tniemy w dowolnym materiale.  Precyzyjne wycinanie dowolnych kształtów zapewnia sterowanie komputerowe.  Cięcie to jest obróbką na zimno (bez strefy wpływu ciepła), więc nie zmienia struktury materiału.

Kolejną korzyścią jest aspekt ekologiczny tej technologii w porównaniu do metod konwencjonalnych (wykorzystujących acetylen, plazmę lub laser, które powodują emisje toksycznych gazów itp.) . Obecnie coraz większego znaczenia nabiera sfera związana z ekologią przez zaostrzanie przepisów dotyczących wpływu technologii na środowisko naturalne.

Małe zużycie materiału nie jest bez znaczenia w przypadku wyczerpujących się i ciągle drożejących surowców.

Jesteśmy gotowi do spotkania i do bezpośredniego zapoznania Państwa z działalnością naszej firmy i ofertą handlową naszego oddziału.

 

Do pobrania