Rury odlewane odśrodkowo

Zastosowanie: rolki do pieców grzewczych, elementy rurociągów, mufle, retorty, kształtki, itp.

Zalety techniczne: mniejsza masa / metr w porównaniu do pręta, brak owalności i bezwzględnej koncentryczności w częściach pełni obrobionych, drobna struktura ziarna, wysoka metalurgiczna czystość, duża elastyczność w doborze wymiarów, grubsze ściany w porównaniu z grubością rur walcowanych lub wyciskanych.

Wykonawstwo: nieobrobione / jako odlew , obrobione wewnątrz i / lub na zewnątrz (max długość 6 m), obrabiane na zewnątrz, wewnątrz szlifowane (max długość 5 m), w pełni obrobione części / komponentów.

Zakresy wymiarowe:

Średnica zewnętrzna (OD):80-1250 mm
Średnica wewnętrzna (ID):powyżej 45 mm
Grubość ścianki:aż do 150 mm
Długości:aż do 5,2 m (w wielokrotnych długościach aż do 15 m)

BIBUS METALS Sp. z o.o.

Piaskowa 31
PL-62070 Dąbrowa

Tel. +48 (0) 61 641 40 20
Fax +48 (0) 61 641 40 21

E-mail: info@bibusmetals.com.pl